ایده های صادراتی

فراخوان ایده های صادراتی، پرورش در کنار آموزش

فرصت رشد و بلوغ ایده های صادرات محور، در رویدادهای استارتاپی IDEA

IDEA Accelerator

در شتاب دهنده پویش ملی صادرات، می خواهیم بگوییم سرمایه گذار هست، سرمایه گذاری می توان کرد، شما دغدغه سرمایه گذاری نداشته باش بلکه ایده خود را مطرح کنید، از صفر شروع کنید و تا آخر آن را ببینید که از کجا شروع می کنید و چگونه از صد هزار دلار سرمایه ابتدایی استفاده کرده و به هدف خود می رسید. در این مرکز رشد به دنبال آن هستیم که ایده ها را به بلوغ برسانیم بنابراین کسانی را که ایده صادرات محور دارند به صورت انتخاب شده در مرکز رشد برده تا هم فضایی برای رشد داشته باشند هم از نزدیک مشاوره ببینند.

مرحله ۱ از ۴ – اطلاعات کاربر

۲۵%