View this post on Instagram

رویای صادرات در سر داریم؟ ابتدا باید با مفهوم زنجیره تامین و زنجیره ارزش آشنا شویم. باهم مرور می کنیم، ضمن اینکه به اکانت @teatime4youth می پیوندیم. از خودشناسی، خودباوری و اعتماد به نفس تا مفهوم زنجیره تأمین و در ادامه، زنجیره ارزش زنجیره تأمین، ١. شبکه‌ای است پویا از عرضه تا تقاضا ٢. سیستمی است "إنسان نهاد" متشکل از: مردم، ظرفیتها و منابعشان مردم و فعالیتهایشان مردم و سازمانهایشان که در انتقال یک کالا یا خدمات از تأمین کننده مواداولیه و خدمات خام به مصرف کننده نهایی درگیر هستند. فعالیت‌های زنجیره تأمین، مجموعه عوامل انسانی هستند که منابع طبیعی و خام را به محصول نهایی جهت عرضه به مشتری تبدیل می‌کنند. و حال با ترکیب اطلاعات، خدمات و تکنولوژی و تلفیق آنها با آموزشهای پویش ملی صادرات، همین عوامل انسانی می توانند، خالق ارزش افزوده در جامعه باشند و آنجاست که تعریف "زنجیره ارزش" به میان می آید. زنجیره ارزش و تحلیل آن، بر پایه‌ اصل اقتصادی «مزیت تا مطلوبیت» استوار است. إنسانها و سازمانها باید مزیتهای خود را شناخته و با تحلیل صحیح آن، بهترین عملکرد را در بخش‌هایی متمرکز نمایند که از مزیت تولید نسبی در مقایسه با رقبای خود برخوردارند. موفقیت و ماندگاری یک زنجیره تأمین به خلق ارزش و مطلوبیتی است که در نهایت رضایت خریدار نهایی را همراه داشته باشد. و لذا سازمانها باید از همان ابتدای فعالیت، با تعریف صحیح از چشم انداز خود به این باور برسند که در کدامین بخش از زنجیره تأمین، می توانند ارزش آفرین بوده و مطلوبیتی متفاوت و چشم گیر برای مشتریان‌ خود خلق نمایند. در این عزم ملی، همراه ما باشید. پویش ملی صادرات تربیت، ترویج، تسهیل دبیرخانه: ساعات اداری ۰۲۱۲۵۹۴۲ واتساپ فقط مکتوب +۹۸۹۱۰۱۱۱۲۸۶۷

A post shared by ExportCampaignپویش ملی صادرات🌏 (@exportcampaign) on

نظرات