View this post on Instagram

🔹. امروز سالگرد آسمانی شدن محمدعلی فرشچیان است. نام او، یادآور تپش قلبها و تداوم حیات نبضهای امیدواری است که در مجهزترین بیمارستان تخصصی قلب و عروق، مدرنترین مرکز درمانی بیماران روانی و مرکز جامع سرطان، در شمالغرب کشور، همچنان می تپد. نام او، یادآور جشن کپرزدایی در مناطق محروم استان هرمزگان با احداث بیش از دهها مدرسه در این استان زرخیز و شکوه دهها پروژه نیکوکاری دیگری، چون مدرسه ناشنوایان، مدرسه کودکان استثنایی، خوابگاههای دانشجویی در استانهای مختلف ایران زمین است. صادرکننده ای که بر پایه روزی حلال و صادرات منصفانه، فراتر از ارزآوری و اشتغالزایی، گستره خدمت و ردپای سخاوتش، در جای جای این سرزمین مانا است. که گویی نه اهل اصفهان، بلکه اهل جای جای این سرزمین پهناور بود و سخاوتمندانه میراثی ماندگار برای مردمی برجای گذاشت که او را حتی نمی شناختند. او یک ایرانی تمام عیار بود. همت ماندگار، ضربان قلب و روح بلند او، همواره جاری است، او به ما آموخت که می توان ۱۰۰% بخش خصوصی بود و برای آیندگان ایران نقش آفرین. روحش شاد و راهش ماندگار باد.

A post shared by ExportCampaignپویش ملی صادرات🌏 (@exportcampaign) on

نظرات